Mơ thấy chó

Mơ thấy máy bay

Nằm mơ thấy mẹ

Mơ thấy bố