Sáng 15/7, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (thứ 2 từ phải qua) chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Một trong những mục tiêu quan trọng 6 tháng cuối năm là Tổng cục Thuế sẽ tập trung xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Hầu hết các sắc thuế đạt khá và tăng cao so với cùng kỳ

Báo cáo tại hội nghị, ông Phi Vân Tuấn – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách 6 tháng đầu năm Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, đạt 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Số thu 6 tháng đầu năm nay đạt khá so với thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán và tăng trưởng cao so cùng kỳ.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế với 8.417 văn bản, 23.274 lượt hỗ trợ qua hình thức điện tử; cung cấp tổng số 84.167 tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự trên các báo giấy, báo mạng; tổ chức 636 lớp tập huấn về chế độ, chính sách thuế; 581 buổi đối thoại với lượng người tham dự là 86.671 người.

Về công tác cải cách hành chính, Tổng cục Thuế cho biết, đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, với 30 nhiệm vụ, giải pháp và 51 sản phẩm đầu ra cụ thể.

Tổng cục Thuế cũng đã bám sát kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2019, trong 6 tháng qua đã hoàn thành, hoàn thành theo tiến độ những nhiệm vụ được giao, trong đó đáng chú ý là Luật Quản lý thuế sửa đổi đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế hiện đang hoàn thiện để tiếp tục trình cấp có thẩm quyền trình Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp không có khả năng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), (dự kiến được Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 8, cuối năm 2019).

Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thu nộp như: Mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc, 99,8% doanh nghiệp tham gia; phối hợp với 50 ngân hàng thương mại kết nối nộp thuế điện tử với 99,6% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ.

Mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử tại 63 địa phương với 94,2% doanh nghiệp tham gia sử dụng; tiếp tục triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực, khai và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà tại 46 cục thuế; nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử tại 316 chi cục thuế thuộc 29 cục thuế.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục xây dựng, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách…

Phấn đấu thu vượt 5% dự toán pháp lệnh giao năm 2019

Toàn hệ thống thuế sẽ phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán thu NSNN; thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động; giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2019, thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang.

Một số giải pháp mà Tổng cục Thuế sẽ triển khai như tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế; chỉ đạo tổ chức giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra. Xây dựng hệ thống giám sát thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử.

Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện; chủ trì đàm phán, thực hiện các quy định áp dụng cơ chế xác định trước về giá tính thuế (APA); xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế sẽ tập trung xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, xây dựng nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế; thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử…

theo thanhtra.com.vn

Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here