Nguyên tác: The Clock of Vipassana Has Struck

Tác giả: Sayagyi U Ba Khin (1899- 1971)
Chú giải và biên soạn: S.N. Goenka  Pierluigi Confalonieri
Dịch giả: Tỳ kheo Thiện Minh

 

MỤC LỤC

Lời Tựa
Tri Ân Thầy
Sayagyi U Ba Khin: Ngôi Sao Sáng Của Giáo Pháp

Phần I – SAYAGYI U BA KHIN – CON NGƯỜI VÀ VỊ THẦY

Chương Một

Tiểu Sử Sayagyi U Ba Khin: Con Người Và Vị Thầy
Một Ít Sự Kiện Trong Cuộc Ðời Sayagyi U Ba Khin
Con người chánh trực trong thời loạn cũng như thời bình
Giáo pháp làm biến đổi một bộ trong chánh quyền
Dịu dàng như hoa hồng, cứng rắng như kim cương
Hồi Ức của Một Số Học Trò của Sayagyi U Ba Khin
Chú giải hiện đại về giáo pháp đức Phật
Những đức tánh nhân bản của Sayagyi U Ba Khin
Tính cách của một con người
Ðánh giá trình độ trí thức của Sayagyi U Ba Khin
Hỏi Và Trả Lời

Chương Hai

Dẫn Nhập Vào Thiền Vipassàna
Nghệ Thuật Sống
Kinh Nghiệm Tuệ Giác

Chương Ba

Lịch Sử Thiền Quán Vipassàna

Những phương pháp trong lịch sử trước Sayagyi U Ba Khin

Tóm Tắt Tiểu Sử Các Thiền Sư Ngay Trước Thời Sayagyi U Ba Khin

Ledi Sayadaw
Saya Thetgyi
Chơi với lửa
Webu Sayadaw
Lần sơ ngộ của Webu sayadaw với Sayagyi U Ba Khin

Hỏi Và Trả Lời

Chương Bốn

Những Ðặc Trưng Của Phương Pháp Sayagyi U Ba Khin
Hỏi Và Trả Lời

Phần II – CÁC TÁC PHẨM CỦA SAYAGYI U BA KHIN

Chương Năm

Những Ðiểm Cơ Bản Của Phật Pháp v.v…

– Hiểu biết các phân tử
– Các mức độ nhận thức
– Cảm nghiệm về vô thường trong đời sống hằng ngày

Hiểu Biết về Vô Thường Là Ðiều Quan Trọng
Vô thường

Chương Sáu

Phật Giáo Là Gì
Bài Giảng Số 1 (23 Tháng 9, 1951)

– Vũ trụ
– Sự chuẩn bị
– Cuộc từ bỏ vĩ đại
– Ði tìm chân lý
– Thành Phật

Bài Giảng Số 2 (30 Tháng 9, 1951)

– Những lời giảng dạy của đức Phật
– Con đường diệt khổ

Bài Giảng Số 3 (14 Tháng 10, 1951)

– Các cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới
– Các cõi dục
– Cõi chư thiên
– Thấp sanh
– Thế giới loài người

Hỏi Và Trả Lời

Chương Bảy

Những Giá Trị Ðích Thực Của Thiền Phật Giáo

– Nền tảng của một người Phật tử
– Cốt tủy của Phật pháp
– Những kết quả của con đường thiền
– Các quan hệ của con người
– Những kết quả phụ

Sự Giải Thoát Hướng Tới Níp- Bàn

– Bài giảng về sự giải thoát
– Giải thoát khỏi ba loại thế giới trần tục
– Níp bàn – giải thoát thật sự
– Tại sao bài giảng này gọi là Dhammacakka
– Giáo lý giải thoát
– Tâm quan trọng hơn cả
– Làm chủ cái tâm
– Bản tính đích thực
– An lạc và thanh thản

Hỏi Và Trả Lời

Phần III – THỰC HÀNH THIỀN

Chương Tám

Khóa Học Mười Ngày

– Khóa thực hành Vipassana mười ngày
– Hướng Dẫn và Qui Luật của Khóa Thiền Mười Ngày
– Thiền Vipassana không phải là
– Thiền Vipassana là
– Kỷ luật
– Chấp nhận thầy dạy và kỷ luật
– Các kỷ luật, nghi lễ và hình thức thờ phượng khác
– Các tiếp xúc với bên ngoài
– Nghe nhạc, đọc sách và viết
– Thinh lặng cao thượng
– Vấn đề tài chánh của khóa học
– Chương trình
– Ba ngày đầu
– Ngày thứ tư
– Từ ngày thứ năm đến ngày thứ chín
– Ngày thứ mười

Mười Tên Lính Của Ma Vương
Hỏi Và Trả Lời

Kết Luận

Từ Vựng Pàli- Việt Ðối Chiếu

Từ budsas.org

TAGS: Sách Hay, Vipassana, U Pa Khin

Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here